Over CKF

U bouwt pensioen op in Collectiviteitkring Flexibele regeling van Het Nederlandse Pensioenfonds. In deze kring is per 1 januari 2022 de nieuwe pensioenregeling van de Efteling ondergebracht. Vanaf deze datum wordt pensioen opgebouwd in de beschikbare premieregeling. Tot 2022 werden de pensioenen van De Efteling-deelnemers opgebouwd in Collectiviteitkring 1. De opbouw is in Collectiviteitkring 1 beëindigd en wordt vanaf 1 januari voortgezet in Collectiviteitkring Flexibele regeling.

Meer informatie over uw pensioenregeling vindt u in het Pensioen 1-2-3 in MijnCKFpensioen. Uw persoonlijke online portaal.

Het Centraal belanghebbendenorgaan

Zij vertegenwoordigen uw belangen

Voor de kringen Collectiviteitkring Flexibele regeling en Collectiviteitkring 1 is een Centraal belanghebbendenorgaan (CBO) opgericht. Het Centraal belanghebbendenorgaan en het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds behartigen uw belangen.

De leden van het CBO van Collectiviteitkring Flexibele regeling worden op dit moment getoetst door DNB. 

Jacob de Vries (Ortec Finance), voorzitter & lid namens de werkgevers

Valerie van den Berg-Verhagen (DAS), lid namens de werknemers

Daan van Baarsen (de Efteling), lid namens de werkgevers

Eva Bakker (AWVN), lid namens de pensioengerechtigden

Jan-Hendrik Gualthérie van Weezel (DAS), lid namens de werkgevers

Bas van Tilborg (de Efteling), lid namens de werknemers 

Pensioenakkoord: een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. In de video wordt uitgelegd wat het nieuwe pensioenstelsel voor u betekent. 

Benieuwd waarom er een nieuw pensioenstelsel komt? Bekijk dan de video van de rijksoverheid.

 

Pensioenchecker

Als vriend van de Pensioenchecker draagt Het Nederlandse Pensioenfonds bij om Nederland pensioenbewuster te maken.

Download de pensioenchecker app

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Bekijk hier de dekkingsgraden